தூய்மையும் பெண்ணாதிக்கமும் நிறைந்த இந்தியாவின் அதிசய கிராமம்

இந்தியா பல வினோதமான சுற்றுலாத்தலங்களைக் கொண்ட ஒரு நாடு. இங்கு பலவகையான கலாச்சாரம் உள்ளது. அதில் ஒன்றுதான் பெண்மைக்கு முக்கியத்துவம் தரும் இந்த அதிசய கிராமம். இந்த கிராமம்தான் ஆசியாவிலேயே மிகவும் சுத்தமான கிராமம் என்ற பெயரையும் தக்கவைத்துக் கொண்டுள்ளது. வாருங்கள் அந்த கிராமத்து பெண்களின் வினோதமான வாழ்க்கையையும், சுற்றுலாவுக்கு பெயர்போன கிராமத்தின் சுத்தத்தைப் பற்றியும் தெரிந்து கொள்வோம்…

#northeastindia #northeast #mawlynnongvillage #meghalaya #சுற்றுலா #தமிழ் #tourtravels #tourist #tourism #touristattraction #touristplace

இந்தக் காணொலியை வரி வடிவமாக எங்களது வலைத்தளத்தில் வாசிக்கலாம்.
https://www.thagaval360d.com

—————————————————————–

Subscribe and hit the bell to see a new video
Subscribe here ► https://goo.gl/PWixWj

► SPS MEDIA: https://goo.gl/QNBEHC

► HEALTH & BEAUTY PLUS: https://goo.gl/UX1yQo

Facebook : https://www.facebook.com/Travels-Next-188384645139780/

Twitter :

——————————————————————-

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *