கொடைக்கானல் சுற்றுலா – 1 வெள்ளி அருவியின் அழகு

கொடைக்கானலுக்கு சுற்றுலா செல்பவர்கள் முதலில் பார்க்கும் சுற்றுலாத்தலம் இந்த வெள்ளியருவிதான். கோடை ஏரியின் உபரி நீர் வெளியேறி இங்கு அருவியாக கொட்டுகிறது. இயற்கை அழகு நிறைந்த இந்த அருவி பற்றி ஒரு பார்வை.
#சுற்றுலா #kodaikanal #touristplace

இந்தக் காணொலியை வரி வடிவமாக எங்களது வலைத்தளத்தில் வாசிக்கலாம்.
https://www.thagaval360d.com

—————————————————————–

Subscribe and hit the bell to see a new video
Subscribe here ► https://goo.gl/PWixWj

► SPS MEDIA: https://goo.gl/QNBEHC

► HEALTH & BEAUTY PLUS: https://goo.gl/UX1yQo

Facebook : https://www.facebook.com/Travels-Next-188384645139780/

Twitter :

——————————————————————-

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *